Khai quang điểm nhãn

Vấn đề khai quang điểm nhãn cho vật khí phong thủy là rất cần thiết cho chúng ta. Vậy khai quang điểm nhãn là gì?


Khái niệm:

- Khai: mở ra, mở đầu, mở mang, bắt đầu. Quang: sáng. Khai Quang: là lễ dâng cúng Đức Phật (Khai Quang còn có nghĩa là Lễ Điểm Nhãn cho tượng Thần, Phật, tỳ hưu, chuông, bát quái, dĩa ngọc thất tinh…tóm lại là những vật khí trong phong thủy. Cũng có một số quan niệm hòa đồng cùng lễ Hô Thần Nhập Tượng).

- Điểm Nhãn: là lễ vẽ con mắt Phật. Hoặc vẽ lên các vật khí phong thủy nào khác.


Tóm lại
: Khai Quang là khai mắt cho tượng Phật hoặc khai mắt cho vật khí nào khác. Khi vẽ xong 1 tượng Phật, khi tạo xong một cốt Phật, khi tạo ra vật khí nào đó…trước khi thờ phượng, người ta làm lễ, niệm kinh, đọc Chú và điểm vào cặp mắt Phật ấy là lễ Khai Quang. Hoặc bất cứ các vật khí thiêng liêng nào khác… Cũng gọi là lễ Khai Quang Điểm Nhãn (Khi một tượng Phật được đắp và tô vẽ xong, đem tượng Phật đặt đúng vị trí rồi lựa ngày tổ chức lễ Khai Quang Điểm Nhãn cho tượng Phật, sau đó mới bắt đầu thờ cúng tượng Phật, cũng như các vật khí phong thủy nào khác).

Chúng tôi có thể tư vấn và nhận các dịch vụ khai quang điểm nhãn cho các bạn một cách hoàn hảo nhất, linh ứng nhất, khoa học nhất,nhiệt tình nhất. Với sự kết hợp về tính chất triết lý ngũ hành âm dương trong phong thủy và tâm linh trong cuộc sống. Sẽ cho ra hiệu suất tối ưu trong chương trình khai quang điểm nhãn.

a.jpgaa.jpgb.jpgc.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpgh.jpgi.jpg